Thanh lý 1 bàn giám đốc Hoà Phát tại Hà Nội mới 90%