Thanh lý tủ thấp đựng tài liệu tủ mới chưa qua sử dụng

500,000