Thanh lý bàn giám đốc sơn PU có hộc mới 100% tại Hà Nội